Hangzhou (2015)

Photos from Hangzhou, China, on May 21, 2015.

Sundial

Sundial in Hangzhou.

Golden Bull

The Golden Bull in West Lake.

Boat on West Lake

A boat on West Lake.

Boat on West Lake (Two)

Another boat on West Lake.

Banks of West Lake

The banks of West Lake.

Imperial Pier (One)

Imperial Pier on West Lake.

Imperial Pier (Two)

Another photo of Imperial Pier on West Lake.

Imperial Pier (Three)

A description of Imperial Pier in West Lake.

Liefeng Pagoda

Liefeng Pagoda near West Lake.

Xiao Gong Bridge

Xiao Gong Bridge in Hangzhou.

Xiao Gong Bridge Description

A description of Xiao Gong Bridge in Hangzhou.

Leifeng Pagoda

Leifeng Pagoda in Hangzhou.